Община Дупница ще ползва по-евтин ток

Община Дупница сключи договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД за алтернативно електрозахранване на всички общински обекти, включващи улично осветление в града и селата, административни и спортни бази, театър, кметства и други. 4 бяха фирмите, които участваха в процедурата по избор на алтернативен доставчик, като спечелилата фирма даде най-ниска цена в размер на 74,15 лева без ДДС за 1 мегават. Новите цени са в сила от 1 септември. Припомням, че миналата година община Дупница избра доставчик на електроенергия за 12 месеца, а реализираната икономия е над 100 000 лв. според изчисленията на администрацията.

Новият договор е за 24 месеца, като предимството е, че цената е твърда и евентуални увеличения няма да повлияят. Очакваната икономия е около 250 000 лв.

Някои от детските градини в общината също преминаха на захранване с по-ниски цени от различни доставчици.

В края на този месец или най-късното началото на следващия, такъв договор ще сключи и ръководството на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, като част от мярката за излизане от финансовата криза.