Община Дупница ще проведе обществената поръчка за избор на проектант на първата клетка на Центъра за преработка на отпадъците

Община Дупница ще обяви обществената поръчка за избор на проектант за първата клетка на Центъра за преработка на отпадъци. Това стана ясно след среща на представители на 6 общини, обединени в Сдружение „Рила еко“.

Зам. кмета на община Дупница Красимир Георгиев съобщи, че имат готовност да обявят още следващата седмица. Имайки предвид, че клетката ще бъде собственост на Сдружение „Рила еко“ е била необходима среща с представители на всички 6 общини, за да се вземат решения за предстоящата поръчка. Те са уточнили, че не е необходимо да бъде правена по сложната процедура по съвъзлагане на общините, община Дупница ще е възложител на поръчката. Всички останали общини ще участват с полагащия им се финансов ресурс, пропорционално на броя на населението. Преди да бъде обявена обществената поръчка, като всяка една от общините ще се запознае с документацията.

Трябвало е да се прецени и финансовия ресурс необходим за работното проектиране. Засега конкретни суми не може да бъдат посочени, но е взето решение за процентното съотношение. Община Кюстендил – 49 %, община Дупница 32 %, останалите са с дял под 10 %. Все още не може да се каже каква ще е цената на работния проект, прогнозната стойност ще бъде около 200 000 лв., но крайната цена ще стане ясна, след приключване на процедурата. Зам. кметът Красимир Георгиев изрази надежда, че в средата на януари ще има избран проектант. Началото на март трябва да има работен проект, който да се входира пред ПУДООС.

Междувременно вече е обявена обществената поръчка за избор на фирма, която да извършва дейностите по предварително третиране на около 19 000 т отпадък на година на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, както и транспортирането за последващо оползотворяване. Поръчката е с прогнозна стойност 2 400 000 лв., а срока е 2 години. Мярката се налага тъй като сметищата, на които сега се извозват отпадъците са незаконни и трябва да бъдат затворени в края на годината, а няма изграден Център за преработка на отпадъци. Офертите ще бъдат отворени на 29 декември.