Община Кюстендил с изнесени данъчни каси и през 2018 година

И през тази година община Кюстендил ще организира изнесени данъчни каси в малките населени места.Целта е жителите да бъдат улеснени при плащане на местните данъци и такси.