Община Сапарева баня обяви обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници

Община Сапарева баня обяви обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областната и Републиканска транспортни схеми от квотата на Община Сапарева баня, съгласно маршрутни разписания по три обособени позиции.  Общата прогнозна стойност е 65 500 лв. без ДДС. Първата обособена позиция е по линията Дупница-Сапарево, стойността й е 55 000 лв. Втората позиция се отнася до линията София-Сапарево, сумата там е 5500 лв., и третата е Дупница-Самоков, където прогнозната стойност е 5000 лв. В документацията е описан броя на автобусите, които трябва да има фирмата, кандидатстваща за съответната позиция.

След като бъде избран изпълнител, то той ще трябва да постави на всяка спирка ламинирани табели с разписанието по съответния маршрут и телефонен номер на фирмата превозвач. Освен това 35 % от общия брой курсове е необходимо да бъдат изпълнявани с автобуси предназначени за трудноподвижни лица. Участниците ще бъдат задължени да изпълняват поръчката само с декларираните транспортни средства, подмяна ще може да става само с писмено разрешение от община Сапарева баня и при условие, че новия автобус отговаря на изискванията заложени в процедурата или е по-висок клас. Договорите ще бъдат за 5 години. Процедурата се обявява, тъй като изтичат договорите на настоящите фирми-изпълнители. Офертите ще бъдат отворени в края на месец септември.