НачалоСапарева Баня

Община Сапарева баня погва некоректните платци към местната хазна

Община Сапарева баня предприема по-твърда политика към неизрядните данъкоплатци. В публикация на сайта си са качени имената на общо 30 физически лица и фирми-длъжници към местната хазна. Има някои, които не са плащали данъци от около 10 години. В по- голямата си част неизрядните платци дължат суми за таксата за битови отпадъци и данък върху недвижимите имоти, по- малко са тези, които не са плащали данък МПС. Последните изчисления на общинската администрация сочат, че некоректните платци към общинската хазна са близо 500. Каченият списък с 30-те имена е само началото. Лицата изброени в списъка, имат 14-дневен срок, за да се явят в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на Община Сапарева баня за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал.3 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. Ако същите лица не се явят, преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен, т.е актовете ще се предадат на частен съдебен изпълнител.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments