Община Сапарева баня продължава да е сред общините, които се нуждаят от финансово оздравяване

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините през 2017 г., както и информация за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г. Според анализа списъка на общините със финансови затруднения тази година се е стопил значително. През 2018г. 13 общини се нуждаят от финансово оздравяване, при 32 общини година по-рано. Сред тези 13 общини продължава да е Община Сапарева баня, която отговаря на 3 от общо 6-те критерии определени от министерството за класиране като община с финансови затруднения. Според анализа на финансово министерство курортната община е и сред 9-те общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване през последните 3 години. Припомняме, че Община Сапарева баня има подготвен и ободрен от Обс план за финансово оздравяване, които включва мерки за ограничаване на разходите и увеличаване на приходите. С този план общината иска временен безлихвен заем от държавата в размер на 3 500 000лв. за погасяване на просрочените задължения на обшината, заем който обаче все още не е получен. През 2017 г., министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 10 общини. От министерството информират, че продължава анализът на постъпилите за одобрение оздравителни планове на общините. Разчетите се актуализират и обсъждат в съответствие с бюджетите на общините за 2018 г. и приетата от общинските съвети средносрочна бюджетна прогноза за тригодишен период.