НачалоСапарева Баня

Община Сапарева баня спешно търси фирма за авариен ремонт на гейзера

Община Сапарева баня обяви обществена поръчка за спешен ремонт на гейзера, чиято сондажна тръба аварира още в края на месец май. Прогнозната стойност за ремонта е в размер на 110 000лв. без ДДС. Дейностите, които ще бъдат възложени са за ремонт на отделни елементи тръбната система на водното съоръжение. От документацията става,ясно че след премахване на бетонната плоча, покриваща извора е необходимо да се подготви дрениране на помещението, включително инсталиране и на дренажна помпа за гореща вода, трябва да се извършат демонтажи и монтажи-подмяна на съществуващи тръбни елементи. При изпълнение на дейностите следва да се спазват всички изисквания за сигурност и безопасност на обекта, тъй като работата е с повишена опасност и допълнително се усложнява от високата температура на водата – над 100 градуса. За работа по обекта трябва да се разполага със съответните защитни костюми. Последващите действия са извършване на 72 часови проби след подмяна на всички компрометирани елементи, възстановяване на съществуваща стоманобетонна стена и други. Така определените дейности са минимално необходимите, предвид спешността на дейностите се, казва още в документацията. Изпълнителят следва да изпълни всички други възникнали и технологично необходими дейности и стъпки, които се изискват с оглед осигуряване на крайния очакван резултат – отремонтиран обект, приведен в технологична изправност за функциониране по предназначение. Максималния срок за изпълнение от 20 (двадесет) календарни дни, като в рамките на заложената продължителност следва да се изпълни пълния необходим обем от работи и обектът да бъде предаден изцяло завършен на Възложителя с протокол. Оферти за участие в поръчката се приемат до 29 юли.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments