Община Сапарева баня търси фирма изпълнител за направата на резервоар за минерална вода

 Проектът, за който е обявена обществената поръчка е с цел изграждане на подземен резервоар за топла минерална вода с вместимост 1000 куб.м. и довеждащ и отвеждащ водопровод. Поръчката предвижда строително монтажни работи като изграждане на резервоар с 2 броя камери с вместимост по 500 куб. м. всеки, в т.ч: водна камера; суха камера; абонатна камера; вливна система; хранителна система от проектирания резервоар до съществуващи водопроводи , както и преливна и изпразнителна система . Сред дейностите е залегнало и изграждането на довеждащ водопровод от каптажната шахта до новопроектирания резервоар. Поръчката включва още реконструкция на помпената станция на устието на сондажа с монтаж на тройник на съществуващия спирателен кран, водомерен възел, инсталация на помпи, табло за управление, изграждане на 3 ревизионни шахти и други. Стойността на поръчката , без да се включва ДДС е 658 084 лв. Проектът ще доведе до по-пълноценно и подходящо използване на минералната вода в Сапарева баня , както и до системно отчитане на реалните размери, в които се ползва тя. Двата резервоара ще дадат възможност да се акумулира излишната вода и да се разпределя правилно. Припомням, че проектът за изграждане на минерални резервоари спечели финансиране от пилотна програма на Министерство на околната среда и водите и Национален доверителен екофонд. Пилотната схема ще осигури финансиране в размер на 50%. Осигуряването на останалите средства ще бъде чрез теглене на кредит, за което има решение на Общински съвет – Сапарева баня. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие в процедурата по избор на изпълнител е 19 октомври.