Гоце ДелчевНачалоОбщество

Общини, бизнес и НПО могат да кандидатстват по процедури за около 2 млрд. лв.

Процедури за около 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“, което представлява около 65% от общия бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. Общините, неправителствени организации и бизнесът, в това число и представителите на сектор туризъм, могат да кандидатстват по обявените процедури и да получат финансова подкрепа. Предвижда се през четвъртото тримесечие на 2023 г. да бъдат отворени успоредно процедури за проекти по Приоритет 1 и по Приоритет 2, включително за развитие на туризма, но сериозната подготовка трябва да започне отсега. Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ е насочен към широк кръг заинтересовани страни от 10-те градски общини, основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ е насочен към широк кръг заинтересовани страни на територията на други 40 общини включително Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Петрич и Сандански. По отношение на туризма по Приоритет 2 могат да се възползват проекти допълнително в рамките на още 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район. Новото в настоящия програмен период е подкрепата да е разделена на две фази. Първата фаза ще представлява кандидатстване с концепции, в която важна роля имат регионалните съвети за развитие, сред чиито членове участват различни заинтересовани страни със задачата да приоритизират инвестициите спрямо нуждите в съответния регион. Това изисква активна предварителна работа по създаване на партньорства и формиране на интегрирани проектни идеи в периода преди официалното стартиране на процедурите за прием.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments