Общинските съветници отложиха гласуването за отдаване на концесия на Дервиш баня

Общинските съветници оставиха без разглеждане докладната записка за отдаване на концесия на Дервиш баня.Причината е липсата на положително становище от страна на Министерството на околната среда и водите.