Общински исторически музей – Гоце Делчев отново се включва в инициативата Европейски дни на наследството

В четвъртък от 17.00 ч. в общинския исторически музей в Гоце Делчев ще бъдат представени фосилни растения, придобити от находището при с. Гърмен. То е едно от най – богатите в България, като съставът на фосилната флора надхвърля 80 вида.

На 30 септември- събота музеят обявява Ден на отворените врати.