Общински съвет Бобов дол приема Бюджет 2018 на 31 януари

На 31 януари от 10 часа Общински съвет Бобов дол ще проведе първото си заседание от новата година. Като първа точка в дневния ред на сесията е включен проектобюджет 2018, предложен от кмета на общината адв . Елза Величкова. Съветниците ще дискутират и месечните възнаграждения на кметовете и кметските наместници в Общината, в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината. В дневния ред на заседанието е включено и предложение за поемане на дългосрочен общински дълг чрез финансов лизинг съгласно закона.На обсъждане ще бъде подложено и приемането на предложение за изменение и допълнение на общинската Наредба за пожарна безопасност на територията на миньорската община. На сесията ще бъде дискутирано и предложението на кмета на Общината за одобряване на споразумението за сътрудничество между общините участващи в сдружението „РИЛА ЕКО“.Съветниците в Бобов дол ще трябва да определят и временна комисия за изработване на нов правилник за организацията и дейността на ОбС, и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. В дневния ред на сесията са включени и 16 молби на граждани за отпускането на еднократна финансова помощ с решение на ОбС. Голяма част от депозираните молби са за лечение на тежко болни пациенти, които нямат средства за да могат да се лекуват.