Обявяват резултатите от сигналите за нарушения във Финансово-счетоводната къща по време на заседание на ОбС

Какви са резултатите след подадените сигнали до различните институции от отношение на откритите нарушения в одитния доклад на Финансово-счетоводната къща, преди да я обявят в ликвидация, ще бъде съобщено на предстоящото заседание на ОбС Дупница, това обяви председателят Емил Гущеров. На тази сесия трябва да бъде приет началния ликвидационен баланс на структурата. За ликвидатор беше избрана Десислава Стойнева. Предстои още да бъде актуализиран поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 година. Част от тях с отпаднали, но са включени нови. Сред отпадналите са закупуването на техника за сметосъбиране, както и на репатриращ автомобил.

По отношение на предложението за назначаване на прокурист в общинската болница Гущеров коментира, че лечебното заведение може да бъде спасено само с добър мениджмънт, а човекът, който ще бъде назначен трябва да бъде много добър финансист и икономист. Назначеният за временно изпълняващ длъжността доц. Димитър Недин ще управлява медицинския ресурс. Прокуристът ще бъде назначен за една година. От него ще се очаква да прави ежемесечни отчети. Човекът, който ще бъде назначен е Александър Иванов