ОДЗ “Таушаница” става част от ДГ “Зора”. Предстоят съкращения!

От учебната 2017/2018 година ОДЗ „Таушаница“ ще стане база на ДГ „Зора“. Решението за вливане беше взето на заседание на ОбС Дупница. ОДЗ „Таушаница“ не беше засегнато от оптимизацията на мрежата от детски градини миналата година, тъй като тогава се правеше голям ремонт свързан с енергийната ефективност, освен това имаше нощуващи групи, които в последствие бяха закрити. В детското заведение обаче се наблюдава непрекъснат отлив от деца и в края на учебната година техният брой е бил 69, а се очаква да бъдат и по малко през новата учебна година.