ОДМВР – Кюстендил,отчете резултатите от дейността си през 2017 година

Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Елиан Самболийски представи отчета на дирекцията за работата през 2017 г. Гости бяха старши комисар Благородна Макева – зам. директор на ГДНП, зам. Директорът на ГДГП старши комисар Светослав Манолов, зам. Окръжният прокурор Ангел Байрактарски и директорът на РДГП– Кюстендил, комисар Васил Митов.

Добрите резултати на дирекцията в противодействието на криминалната престъпност се дължат на създадената организация в оперативно-издирвателната дейност. Разкриваемостта в ОДМВР е увеличена с 10.44 пункта, като едновременно с това е налице намаление в динамиката на криминалната престъпност с 11.1 % с. Намаление се отчита и в динамиката на икономическата престъпност – с 22.95 %, при която разкриваемостта е увеличена -сочи доклада.

Престъпленията против собствеността на гражданите бележат снижение, което се очертава като тенденция през последните години. При кражбите се отчита значително снижение в сравнение с предходната година.

Мерките по предотвратяване, пресичане и разкриване на домовите кражби, както и по кражбите от каси в региона, дадоха резултат, който факт доведе и до намаление на динамиката на този вид криминални престъпления. Работата по неразкритите престъпления продължава активно.

Постигнати са добри резултати по противодействието на наркоразпространението в региона – над 80 % от регистрираните престъпления са разкрити.

Над 61 % е разкриваемостта на извършените през 2017 г. грабежи.

Посегателствата над МПС бележат спад, като едновременно с това разкриваемостта при ПЗО на МПС е увеличена с над 2 пъти – 26.67 %, спрямо 10.53 % за 2016 година.

Постигнати са добри резултати и в противодействието на нерегламентираната търговия с акцизни стоки.