ДупницаНачало

ОИК Дупница одобри тираж за бюлетините за 29 октомври

ОИК Дупница одобри тираж за отпечатване на бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври в Община Дупница. Общо тиража в това число и 10 % резерв е по 40 000 бюлетини за кмет на община и за общински съветници. Брой избиратели по предварителни списъци са 39 084.

Освен за кмет на община и общински съветници, в селата, в които ще има директен избор на кмет на кметство ще има още една бюлетина за кмет на населеното място. За там общо ще бъдат отпечатани общо с резерва 9600 бюлетини. Кметове на кметства ще се избират в Баланово, Бистрица, Блатино, Джерман, Дяково, Крайници, Пиперево, Самораново, Червен брег, Яхиново.

Определени са двете секции за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването това са секции с номера 11 и 12, които се намират в Спортната зала. Междувременно от общинска администрация са насрочени консултации за понеделник за назначаването на подвижната избирателна секция.

До 14 октомври е срокът, в който избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments