Окончателно : Продажбата на почивния дом в местността Ючбунар е законна

Окончателно продажбата на почивния дом в местността Ючбунар е законна. Това постанови ВАС, с което потвърди решението на Общински съвет-Кюстендил да продаде сградата на търг с тайно наддаване с начална цена от 181 000 лева. Първото заседание по делото срещу процедурата по продажбата на резиденция Ючбунар се проведе на 9 септември 2015 година. То беше образувано по жалба на популярното Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил срещу решението на Общински съвет -Кюстендил от 26 февруари 2015г..С него беше обявявен търг с тайно наддаване на бившата Тодор Живкова резиденция в местността Ючбунар,с.Богослов. В публичния търг наддаваха 10 кандидат- купувачи,а началната цена беше 181 000 лева. Най-високата предложена, от настоящият собственик на сградата,- 352 000 лева.След няколко месечни съдебни прения Административен съд-Кюстендил отхвърли оспорването,което решение беше атакувано пред ВАС.А съдиите от висшата инстанция потвърдиха решението на кюстендилския съд. Така имотът с площ от 4 342 кв. м., находящ се в местността “Ючбунар”,ведно с находящата се в имота сграда със застроена площ от 601 кв. м., на два етажа, монолитна, построена през 1977г., партер с фоайета, банкетна зала, кухня и тоалетна;както и на първи етаж със спални помещения и тоалетна; мазе със складови помещения и гаражни клетки, е законово продадена. Решението на ВАС е окончателно.