Бобов ДолДупницаКюстендилНачалоСапарева Баня

Омбудсманът Диана Ковачева срещу рязкото увеличение на цената на ВиК услугата за 2023 г. в област Кюстендил

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), в което категорично възрази срещу рязкото увеличение на цената на ВиК услугата за 2023 г. с 81,25% в област Кюстендил.

Представителят на Омбудсмана на заседанието – главен експерт Цветанка Илиева в отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“,  подчерта, че в Община Дупница цената за 2024 г. ще се увеличи със 163,10%, т.е. от 1,392 с ДДС тя ще бъде увеличена на 3,662 лв. с ДДС и то без да е отчетена инфлацията. Посочва се също, че Община Дупница иска да излезе от Асоциацията, но не е взето единодушно решение за това.

Като отчитаме, че цената не е променяна от 10 г., това рязко увеличение е неприемливо. Още повече, че цената на ВиК Кюстендил е формирана без корекция на изпълнението на показателите за ефективност, тъй като дружеството нямаше одобрен бизнес план за периода 2017 г.-2021 г.“, напомня в позицията си омбудсманът, както и че това увеличение ще доведе до още по-голяма несъбираемост на вземанията. Сега събираемостта е около 77%, като за 2023 г. е заложена 87,55%.

В позицията на Омбудсмана се посочва още, че няма приложени становища на общините към внесения в КЕВР бизнес план.

Обръща се внимание на факта, че на практика общините Кюстендил, Дупница и Бобов дол не са дали съгласие за бизнес плана, а те имат  58,04% от гласовете в АВиК, като на територията на трите общини живее 89,37% от населението в АВиК. 

За“ бизнес плана с блокиращата квота на държавата са гласували 41,96% от гласовете, т.е., планът не е съгласуван от асоциацията, но КЕВР приема, че той е приет без възражение“, отбеляза експертът.

В становището си омбудсманът обръща внимание и на друг факт, че ВиК операторът не е представил конкретни резултати от консултации с потребителите и пита какви са били становищата на потребителите и как те са намерили отражение.

Считам за необходимо да Ви информирам, че след увеличение на цените на ВиК услуги до омбудсмана постъпват жалби и сигнали с подписки. Гражданите разбират за увеличението едва след като пристигнат новите сметки. Затова е важно да има проведени консултации с потребителите, за да бъдат информирани предварително и да могат да заявят позиция преди предаване на бизнес плана в КЕВР, така че Комисията да зачете тези резултати. В момента това не се изпълнява и КЕВР продължава да неглижира проблема“, заяви експертът.

Изтъкна още, че в бизнес плана е посочено, че на територията има 46 села, които не се обслужват от оператора, както и че и през 2022 г. се планира ВиК дружеството да започне да обслужва жителите на 8 населени места. По тази причина омбудсманът иска разяснение, дали тези 8 населени места вече се обслужват и включени ли са водните количества за доставяне на вода и ако не – защо и какво следва от това. Попита още за останалите места кога ще бъде осигурено водоподаване от ВиК Кюстендил и какви са плановете на дружеството, защото в плана липсва такава информация. 

Допълни, че и при този ВиК оператор числеността на персонала не се определя спрямо броя на обслужваните потребители.

Безспорно е необходимо да се увеличават възнагражденията, но това трябва да върви успоредно с изпълнение на заложените цели в бизнес плана, но за съжаление не може да се направи оптимистичен извод за това“, категорична е Ковачева. В становището се отбеляза още, че в плана е заложено изпълнение само на 15 от общо 30 показатели за качество до 2026 г., както и че не става ясно какви мерки ще се вземат за подобряване на услугата в населени места с режим на водоподаването.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments