Организират публично обсъждане на отчета на Бюджет 2016 на Община Дупница

Публичното обсъждане с местната общественост е насрочено за 12 септември от 17:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинска администрация. На годишния отчет за изпълнението на бюджета за миналата година могат да присъстват всички заинтересовани лица, които ще имат възможност да зададат своите въпроси, свързани с бюджета на община Дупница. Материалите свързани с отчета за 2016г. са на разположение на официалната интернет страница на Община Дупница. Припомням, че утвърдената обща рамка на бюджета на общината за 2016 г. бе в размер на 23 766 991 лв.