Освежаване на маркировката в Дупница

До средата на септември всички улици в града ще бъдат с подновена хоризонтална и вертикална маркировка. Полаганата боя е румънска и трябва да издържи поне година.