ДупницаНачало

Освобождаване от такса смет за неизползваем имот

Собствениците на имоти, намиращи се на територията на Дупница могат до 31 октомври да подадат декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се използват през цялата 2021 г. Декларацията се подава в деловодството на Общинска администрация като освен личните данни се попълва последователно – партидният номер на имота, вида му / апартамент, ателие и др./, точният адрес, номерата на откритите партиди за електроенергия и ВиК, а в случай, че такива не съществуват, се подчертава няма открити партиди.
Не се извършва освобождаване ако през посоченият период или част от него имотът или част от него се използва от собственик, ползвател или наемател, както ако и в имота се извършват строителни и/или ремонтни дейности, или ако собственикът на имота има задължения за местни данъци и такси за предходни години.
В случаите, когато в декларирания имот след проверка на органите на общинска администрация се установи ползване на имота или откриване на нови партиди или съществено движение по съществуващи партиди за ток и вода, нарушителите дължат глоба в трикратен размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но не по-малко от 500лв.
Същевременно от отдел местни данъци и такси напомнят, че в края на този месец изтича срока за плащане на дължимите данъци, след това стават принудително изискуеми.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments