Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски “ в село Корница вече е преобразувано в Обединено училище

Със заповед на образувателния министър от следващата учебна година учениците в село Корница, община Гоце Делчев ще могат да продължат образованието си там до 10- ти клас.