Оставките на шефа на ВиК и на ГУМ иска председателя на ОбС Костадин Костадинов

Пълен организационен разпад във ВиК Дупница“. Това коментира председателя на ОбС Дупница, Костадин Костадинов седмица след голямата ВиК авария. Именно липсата на ресурс, включително и мениджърски е причината Костадинов да изрази мнение, че е необходима смяна на мениджъра на водното дружество. „Не реагираха адекватно, имат проблем с човешкия ресурс, с техниката. Считам, че е крайно време управителя на поеме отговорност“ коментира Костадинов. Той отправи критики и към управителя на ГУМ Дупница Цветанка Вуковска, тъй като по думите му не изпълнява приетата от ОбС Наредба за провеждане на търгове или конкурси за щандовете. Изпратил е писмо до нея с питане кога смята да ги проведе, на което е получил отговор, че в тези условия на Ковид 19, няма да ги провежда. „Ако Цветанка Вуковска не се счита за способна да проведе конкурсите или няма желание да ги проведе ще очаквам й нейната оставка до петък“ заяви още Костадинов.

По повод предстоящата сесия на 30 октомври Костадинов коментира, че най-важната докладна е разглеждането на актуализацията на капиталовия списък, след като на предишната сесия по-голяма част от съветниците гласуваха против или въздържал се и докладната не беше приета.

Считам това за изключително безотговорно и изключително недалновидно. Не чух ясен аргумент защо“ коментира Костадинов и допълни, че ако съветниците имат други предложения за пренасочване на средствата да ги кажат.

Костадинов посочи, че според актуализирания списък с капиталови разходи от 700 000 лв. предвидени за сондажа на термална вода в с. Бистрица, 500 000 лв. се пренасочват предимно за ремонти на улици, но има средства предвидени за облагородяване на двор на новата детска градина, 55 000 лв. за изграждане на архитектурен елемент за обслужване на отдих и туризма в с. Бистрица, както и 72 000 лв. за изграждане на подпорна стена между „Околийската къща“ и Общинския културен институт, който се изгражда в момента.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments