Отвориха ценовите оферти за извършване на ремонтните дейности в жк Бистрица

Допуснатите до етап отваряне на ценовите оферти фирми за извършване на ремонтни дейности в жк Бистрица са 4. Офертите бяха отворени в присъствието на участниците в процедурата, а председател на комисията е  Мария Пилева.

Дейностите, които се предвиждат по проекта в жк Бистрица са реконструкция на уличната мрежа, тротоари, междублоковите пространства, спортни съоръжения за младежи, кътове за отдих, а прогнозната стойност е 4 480 197,36 лв. без ДДС.

Фирмите, чийто цени бяха обявени са на “Галчев инженеринг” ЕООД-София с оферта от 4 032 162,45 лв.,  “Нивел строй” ЕООД – Перник с цена 4 152 361,36 лв., Обединение “ГЕОПЪТ БИСТРИЦА”-София с партньори: “Геострой” АД, ”Пътстрой-92” АД с оферта 4 454 579,44 лв. и “Автомагистрали Хемус” АД – София с 4 090 459,84 лв.
Определянето на победителя ще стане ясно, след като бъдат изчислени точките от техническите параметри и предложената цена. Комисията ще се произнесе до дни с победителя. 3 фирми не бяха допуснати до този етап на процедурата, а мотивите ще бъдат отразени в протокола и решението на комисията.