Отвориха ценовите оферти за ремонт на 4 улици в Дупница

В открито заседание по избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на улици с подменен водопровод в Дупница, бяха отворени ценовите оферти. Поръчката беше в две позиции на стойност 370 837 лв. без ДДС. 297 504 лв. от тях са заложени за ремонт на 1 369 метра от ул. “Евтим Трайчев”, а за ремонтиране на 400 метра от улиците “Велико Търново”, “Ропотамо” и “Средец” бяха предвидени 73 334 лева. Общо 4 фирми са подали документи, като офертите на две от тях не са допуснати до втори етап. За обособена позиция 1, в която е включено проектиране и изпълнение на СМР на улица след подменяне на водопровод на ул. “Евтим Трайчев” офертите са две – първата с предложение 297 374.69 лв , втората 288 579,23 лв. За втората позиция за останалите три улици офертата е само една и тя е за 71 133,34 лв.
Комисията ще се произнесе в срок с решението си за победителите и предложи на кмета на община Дупница инж. Методи Чимев сключване на договори.