Отдават под наем част от предгаровия площад в Дупница

Чрез конкурс ще бъде отдаден под наем част терен публична общинска собственост, представляващ част от предгаров площад. Това е мястото където сега паркират автобусите в района на автогарата.