НачалоОбщество

Отлагат се съдебни дела в съдилищата в Кюстендилска област

Ръководствата на Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд – Кюстендил и РС – Дупница уведомяват, че отлагат насрочените открити съдебни заседания в периода от 16 март до 13 април 2020 година, включително. Страните по пренасрочените дела незабавно ще бъдат уведомени, включително и по телефона.

В посочения период, в открито съдебно заседание ще се разглеждат следните видове дела:

– наказателни дела по мерки за неотклонение;

– искания по ЗЕЕЗА;

– наказателни дела, по които е взета мярка за неотклонение «Задържане под стража»;

– дела по Закона за здравето;

– дела по искания за условно предсрочно освобождаване и дела със затворници;

– дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

– дела по несъстоятелност;

– дела по Закона за защита срещу домашното насилие;

– дела за осиновяване на деца;

– искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения по СК, за назначаване на особен представител;

– всички други дела, по които срока за насрочване е до 7 дни;

– дела, които се разглеждат от дежурен съдия.

Ръководствата на съдилищата в Кюстендилски съдебен окръг апелират:

  • Адвокатите и гражданите да извършват справки по дела приоритетно по телефона, чрез интернет сайта на съда и чрез Единния портал за електронно правосъдие, както и да се възползват от възможността да подават документи по дела по пощата или чрез куриерски агенции;
  • Посещението в съдебната палата от граждани и адвокати да се извършва само в неотложни случаи при спазване на въведените в съда предпазни мерки;
  • Препоръчва се на адвокатите и страните по делата при наличие на процесуална възможност да ограничат личното си явяване в съдебно заседание, освен в случаите на задължително процесуално представителство;
  • Препоръчва се на адвокатите и страните по делата да подават писмени молби, становища и защити;
  • Всички оплаквания, жалби, искания и др., гражданите могат да отправят по телефон, факс или чрез електронната поща на съда, по който дистанционен начин своевременно ще им бъде отговорено;

Окръжен съд – Кюстендил:

Телефон деловодство: 078 / 55 04 61

Електронна поща: delovodstvo@kos-bg.eu

Районен съд – Кюстендил:

Телефон регистратура: 078 / 55 07 90

Електронна поща: krs@krs-bg.eu

Районен съд – Дупница:

Телефони и ел. поща деловодства:

0701/5 10 17

drs_grdela@mail.bg

0879 80 72 44

drs_nakdela@mail.bg

Предприети са всички необходими мерки за дезинфекция на помещенията в Съдебните палати в Кюстендил и Дупница.

Със заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова, във връзка с ограничаване на разпространението на вирусни заболявания в Съдебната палата в гр. Кюстендил, се забранява достъпа на граждани и адвокати, както и извършването на справки в регистратурите, деловодствата и службите, за времето от 12- 13 ч.

В заповедта се определят и часовете за дезинфекция на помещенията в Съдебната палата, както следва:

От 08,00 ч. до 09,00 ч.;

От 12,00 ч. до 13,00 ч.;

След 17,00 часа.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments