Отново има обявен прием за войнишки длъжности

Лицата, които могат да се явят на конкурса трябва да са завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина. Със заповед на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 188 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски на лица до 28 години.

В гарнизон Благоевград са обявени 30 длъжности, в Смолян -73, гарнизона в Асеновград има обявени 20 свободни длъжности и в София са 20. В Ямбол 15 длъжности и в гарнизон Враца- 30 длъжности. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие до 07 ноември 2017 г. Информация за конкурса може да се получи и във Военно окръжие II степен Благоевград, както и в офиса за военен отчет в община Гоце Делчев.