Отново не избраха управител на Общинската болница в Дупница

5 членна конкурсна комисия с председател Йонко Гергов не одобри нито един от двамата кандидати подали документи за управител на общинската болница в Дупница. За втори път през тази година,  доц. Димитър Недин и Даниела Ильова не получиха по високи оценки от 4,50 на разработените от тях концепции за развитието на общинската болница в Дупница за период от 3 години.Поради тази причина двамата не бяха допуснати до последния етап в процедурата-събеседване.След като не бе избран кандидат за управител на общинската болница в Дупница, ще се наложи ОбС да обяви провеждането на нова процедура и същевременно да бъде определен временен управител до провеждането на самия конкурс.До входирането и разглеждането на такава докладна записка от местния парламент, доц. Димитър Недин ще продължи да изпълнява ръководната длъжност в общинското лечебно заведение.