Отново провал на конкурса за управител на “Дупницатранс”

Без интерес за пореден път протече конкурса за управител на „Дупницатранс“. Нито един кандидат не е заявил интерес да се яви в конкурса. Бъдещият управител ще отговаря за сервизната база, която предстои да бъде изградена и автобусите, които трябва да бъдат закупени по проекта за интегриран градски транспорт, а автобусите ще се движат по новата линия номер 5.

И за следващия конкурс условията остават същите висше образование, 5 години трудов стаж, възнаграждението на бъдещият управител е 800 лв.

Предстои насрочване на нова дата за конкурса. До избора на управител длъжността ще се изпълнява от Силвия Илинска, която е служител в отдел „Транспорт“ и беше избрана да заеме този пост още при създаването на „Дупницатранс“.