От Българското дружество за защита на птиците клон Гоце Делчев ни дават няколко ценни съвета, какво да направим ако намерим малко птиче

По това време на годината повечето видове птици са отгледали своите малки, които вече напускат гнездата и правят първите си плахи опити да полетят. Много е важно, ако намерите такова малко, да не го взимате със себе си. В повечето случаи то няма нужда от помощ. Обикновено родителите му са наоколо и се грижат за него. Ако видите лястовичка или някаква друга пойна птичка на земята, можете да я повдигнете и да я сложите върху някой клон на дърво, перваз на прозорец, в близост до мястото на което сте я намерели, но в никакъв случай не ги пипайте с ръка – възрастните птици усещат човешката миризма и престават да ги хранят. Ако птичето е ранено или намерите по-едра птица, например щъркел, граблива птица или друга, можете да подадете сигнал на зеления телефон към Регионалната инспекция по околна среда и водите Благоевград.