От 1.01.2018 г. закриват депата, които не отговарят на изискванията?

Реалистичният срок за одобрение на проекта за изграждане на Център за преработка на битови отпадъци е месец септември. Това каза зам. кмета Красимир Георгиев. Той допълни, че пред общините от сдружение „Рила еко“ ще има сериозен проблем, тъй като от 1 януари 2018 година всички депа, които не отговарят на изискванията ще бъдат закрити.

Срокът, в който би могла да бъде изградена инсталацията е края на 2018 година. Цялата 2018 година обаче община Дупница, а и не само тя, а и всички общини без лицензирани депа ще имат проблем с депонирането на отпадъците, тъй като от 1 януари 2018 година всички депа, които не отговарят на изискванията ще бъдат закрити, очаква се окончателната заповед на МОСВ.

След 1 януари 2018 година ще трябва да бъде осигурено алтернативно място за депониране на отпадъците в депа, които са лицензирани и отговарят на изискванията.

В тази връзка са изпратени писма до близки общини, които имат депа, като Перник, Костинброд, Самоков с питане дали някоя от тях ще приеме боклука на трите общини, в случая Дупница, Сапарева баня и Бобов дол. Зам. кмета Красимир Георгиев коментира, че ще се наложи да се намеси и държавата. Той допълни, че общините без депа ще трябва да поемат сериозен разход, както за транспортиране, така и за ползване на приемащото депо и ако държавата не помогне това би довело до неприятни последствия за населението на тези общини.

Иначе до септември месец се очаква община Дупница да получи отговор за проекта, с който кандидатства за изграждане на Център за преработка на отпадъци. Към момента са изискани допълнителни документи от администрацията.