От 28.03. започва раздаването на хранителни продукти на територията на община Кюстендил

Областният съвет на БЧК – Кюстендил започва изпълнение на втория транш по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от„Фонда за европейско подпомагане на нуждаещи се лица“. Зареждане на пунктове в област Кюстендил ще бъде по предварително изготвен график.За община Кюстендил раздаването на хранителните продукти ще се извършва в периода 28 март- 4 май на временния пункт на ул.”Николичевски път” № 21.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.;
  • майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 %трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление;

-лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017г.;

-лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства;

-лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства,

-Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане;
Всеки правоимащ по програмата ще получи хранителен пакет, който съдържа общо над 16 кг. хранителни продукти- леща, рибни консерви, грах, лютеница, доматено пюре, бисквити и мед.