ДупницаНачало

От 50 лв. до 5000 лв. за бране на липа

Със своя заповед, кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев забрани брането на липов цвят и увреждането на декоративна растителност в зоните за обществено ползване на територията на града и селата. На нарушителите на Заповедта ще се съставят актове за установено административно нарушение. При увеждане на декоративната растителност, съгласно Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Дупница с глоба от 50 до 5000 лв. При ползване на лечебните растения за стопанска дейност съгласно Закона за лечебните растения нарушението се наказва с глоба до 1 000 и при ползване на липите по начин и със средства, които водят до увреждане на находищата им, нарушението се наказва с глоба до 3000 лв, съответно с имуществена санкция до 5000 лв. Заповедта е връчена на началника на РУ-Дупница и общинско предприятие ”ЧПТОП”- Дупница.

Факт е обаче, че глобените нарушители не са много, тъй като установяването им е трудно. Гражданите, които забележат такива могат да подават сигнали на дежурния в община Дупница, за да се реагира своевременно. Телефоните са 0701 59259 и 0879523474.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments