ДупницаНачало

Очаква се скоро да започне асфалтирането на уличните дупки

КЗК се произнесе по отношение на двете жалби по процедурата за извършване на текущ ремонт на уличната мрежа в Дупница. Изпълнител беше определен още в средата на юли, но заради обжалване на две от фирмите, процедурата се проточи. По първата жалба произнасянето беше в средата на август с отказ от образуване на производство. По втората жалба произнасянето е едва от преди няколко дни, като все още тече срока за обжалване на решението на КЗК, а решението е, че оставя жалбата без разглеждане. Въпросната жалба е подадена на 21 юли, на 22 август жалбоподателя я оттегля.

Ако няма обжалване на самото решение на КЗК, се очаква договора да бъде подписан на 2 октомври или 3 октомври. Фирмата има възможност да започне с изкърпването на дупките веднага обясниха от администрацията. Кои улици ще попаднат в обхвата на дейностите ще бъде обяснено след подписване на договора.

Припомням, че в процедурата участваха 8 фирми с една и съща цена, максимално обявената от 1 100 000 лв. Беше избрана фирма изпълнител, като тя се оказа единствената допусната до последния етап.

Обществената поръчка за ремонт на уличната мрежа в града и селата е за срок от три години или до изчерпване на финансовия ресурс.

Фирмата, с която се предлага да се сключи договор вече е работила на територията на града.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments