Още две средни училища в Дупница разкриват паралелки с дуално обучение през есента

Срещата на бизнеса с директорите на средните училища в Дупница, организирана от кмета инж.Методи Чимев даде първи резултати. Тя се проведе през миналата седмица, а темата бе приемът на учениците да бъде съобразен с нуждите на бизнеса в града. Основният акцент бе нововъведеното от правителството “дуално обучение”, което предизвика най-голям интерес на срещата. Припомняме, че от тази възможност на обучение ще се възползва ПГ “Акад.С.П.Корольов”, която предлага една такава паралелка.
Още две от средните училища в града също
ще дадат възможност за дуално обучение през новата 2018/2019 учебна година. В Професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии в този вид обучение ще бъде специалността “Лаборант”-технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“. Партньор на училището е фармацевтична компания в Дупница, която ще поеме всички 26 ученици. В Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление дуалната форма включва две специалности в една паралелка – “Моделиер-технолог на облекло” и “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” също от 26 ученици. Партньори на училището са три фирми от града, които ще наемат учениците, когато станат 11-и клас.
Припомняме, че дуалното обучение дава възможност на младежите да провеждат своя задължителен стаж в последните два курса на обучение в реална среда
и срещу заплащане. 11-класниците ще имат 2 дни седмично практика, а последният курс е с 3-дневен стаж седмично. Заплащането, което ще получават е поне 90% от минималната работна заплата. Учениците ще бъдат с редовно сключени договори. От пресцентъра на Община Дупница информираха, че интерес е имало за разкриването на още две паралелки с дуално обучение в едно от училищата, но тази година няма как да се реализира.Все пак началото на такъв тип обучение в Дупница от новата учебна година ще бъде с 78 деца.
През септември най-новото средно училище в града “Св. Климент Охридски” разкрива една паралелка с “Физическо възпитание и спорт”, където ще бъдат профилирани по няколко вида спорт. ПГ “Христо Ботев” ще бъде с пет паралелки, СУ “Св.П.Хилендарски” с две, ПГ по транспорт с една паралелка , ПГ “Акад.С.П.Корольов” ще бъде с три паралеки през новата учебна, а ПГ по облекло и стопанско управление година обявява прием на две паралелки през есента.