Пада нивото на безработицата в Дупнишко

Равнището на безработица на територията на бившата Дупнишка околия към края юни спада до 8,45% или 2560 лица от икономически активното население. В сравнение с предходния месец броят на безработните намалява с близо 0,7 процентни пункта. На годишна база равнището на безработица отчетено през първото полугодие на тази година остава по-ниско спрямо същия период през миналата година. В сравнение с юни 2016г. спадът е близо 1%. Само за община Дупница регистрираните безработни лица в трудовото ведомство са 1554 или 7,92 %, което с около 200 лица по-малко сравнено с месец май. Нивата на безработицата в общините Бобов дол и Сапарева баня остават почти през промяна, като към края на юни и в двете общини процентът е около 10. В миньорската община незети са били 353 човека, а в курортната община 310.