ПГ “Христо Ботев”сред 100-те най-добри гимназии в България

Министерството на образованието публикува класация на 100-те най-добри гимназии в България. Тя е изготвена на базата на резултатите от задължителната за всички ученици матура по български език и литература. Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Дупница намира място сред 100-те най- добри гимназии в страната. Дупнишкото училище заема 88-то място в класацията със среден успех от матурата по БЕЛ- 4,93. Според статистиката на МОН, ПГ „Христо Ботев“ е и единствената гимназия в областта, която намира място сред 100-те най- добри гимназии в страна.