Педагогическата практика на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Раждавица на национална конференция

Педагогическата практика на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Раждавица беше номинирана от научно жури и представена на Националната научно-практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“.Конференцията се проведе във Велинград.