ДупницаНачало

Повече пари за зимно поддържане в града и селата

Община Дупница ще избира фирма за снегопочистване за предстоящия зимен сезон. Обществената поръчка вече е обявена, сумата предвидена за тази дейност е 278 000 лв. За сравнение миналата година са били заделени 228 000 лв. Сега са предвидени повече средства за зимно поддържане в града и селата.

Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане. Основните дейности по зимното поддържане включват снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове, както и обезопасяване на пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на минерални материали и химически вещества. Обществената поръчка е разделена на три позиции. За зимно поддържане на градска улична мрежа в гр. Дупница предвидената сума е 150 000 лв., за зимно поддържане на общински пътища на територията на Община Дупница и извънградска улична мрежа в рамките на населените места на Община Дупница, включително гробищни паркове на селата заложената сума за дейността е 120 000 лв., за зимно поддържане на Републикански пътища в чертите на град Дупница сумата остава непроменена в сравнение с миналата година – 8000 лв.

Коя ще бъде фирмата, която тази година ще извършва дейностите по зимно поддържане ще стане ясно в средата на месец септември.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments