Повече постъпления от данъци отчитат от ОбА

250 000 лева са повече постъпленията в общинската хазна за първото полугодие на годината сравнено със същия период на 2021. Това показва отчетът за събираемостта на на местните данъци и такси на територията на община Дупница. 4 575 874 лева са влезли в общинския бюджет от началото на годината по тези пера (4 316 519 лв за 2021 год), като увеличение се забелязва по всички налози. Данък недвижими имоти е събран в размер на 750 473 лв (746 110 лв за 6-месечието на 2021 година), данък МПС е в размер на 1 062 248 лв (1 059 008 лв – 2021 год), такса битови отпадъци – 1 767 851 лв (1 752 152 – за 2021 год), патентен данък – 58 586 лв (56 748 лв за 2021). Повече от двойно е скочила събираемостта на данък придобиване, която сега е в размер на 403 451 лв, докато преди година е бил 193 688 лв. Двойно са се повишили и постъпленията от туристическия данък, които сега са в размер на 6 890 лева срещу 3 883 лв през 2021 година. Продължава тенденцията за плащане през ПОС-терминали, като Община Дупница отчита направени преводи на стойност 397 062 срещу 284 763 лева за миналата година.
Най-много постъпления са отчетени през месец април 1 857 984 лева, а най-малко през месец май – 386 050 лева.
Двойният ръст на данък придобиване показва удвояване на сделките с недвижими имоти на територията на общината, което е показател за висока икономическа активност. Завишените инвестиции в недвижима собственост показват от една страна, че хората бягайки от инфлацията влагат спестяванията си в жилищни имоти, а от друга нарасналите сделки с имоти с промишлено и търговско предназначение пък дават добри перспективи за развитие на местната икономика, коментираха от администрацията.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments