Повишава се нивото на двете големи реки в област Благоевград – Струма и Места

Местните управници и служители на „Напоителни системи“ непрекъснато следят най-вече нивото на река Места. Областният управител Бисер Михайлов информира, че дигите на реката са в изправност с изключение на тази край град Хаджидимово, която от години има проблем и реална опасност за населението в областта няма.

Повишението на нивото на Места и Струма, както и на останалите реки в страната, се дължи на повишаването на температурите и обилното снеготопене. Структурите на МВР са предприели превантивни действия и създават нужната организация. Водните нива на реките в Западнобеломорския басейн са се повишили, вследствие на валежи и частично снеготопене, сочи справка на сайта на Националният институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките. Най-значително е повишението в долните течения на река Места и река Струма. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води. Речните нива в средните и долни части на тези две реки ще продължат да се повишават, в следствие на валежи от дъжд и снеготопене.