Подменят водопровод по две улици в Самораново

Цялостна подмяна на водопровода по две улици в с. Самораново започна ВиК Дупница. Ще бъдат подменени и отклоненията. Това става след срещата от преди няколко дни между жителите на селото, кмета на община Дупница и управителят на ВиК.

Улици Липа” и “Партизанска” ще бъдат с изцяло подменен водопровод до няколко дни. Общо новия водопровод ще бъде 180 м. Проблемът с водоснабдяването в селото е от години, през летния сезон части от Самораново са без вода или ако има е с влошено качество.