Подмяна на водопровод по 7 улици в Дупница през пролетта на следващата година

6 фирми бяха подали документи за участие в процедурата за избор на изпълнител за подмяна на водопроводната мрежа по 7 улици – „Венелин”, „Георги Икономов” (бившата „Бригадирска”), „Бузлуджа”, „Велико Търново”, „Васил Левски”, „Отец Паисий” и „Седма рилска дивизия”. Прогнозната стойност на обявената поръчка е 765 040,95 лв. без ДДС. Тъй като всички фирми са получи еднакъв брой точки по критериите срок на изпълнение, по който всички са дали 30 дни и гаранционен срок 144 месеца, кандидатите ще бъдат класирани по оценка, а най-ниската даде Обединение „Дупнишка вода“, в което влизат „Меридиан“ и ВиК Дупница. Тяхната оферта е 568 352 лв. без ДДС. Най-високата е на „Галчев инженеринг“ 759 444 лв. без ДДС. Предстои комисията с председател зам. кмета Красимир Георгиев да се произнесе и предложи сключване на договор с фирмата дала най-ниска цена. Реално работата обаче ще стартира през пролетта на следващата година, тъй като предстои провеждането на още няколко процедури свързани с тези улици за канализация и инженеринг обясни Красимир Георгиев. Той допълни, че няма да има проблем със сроковете, както по отношение частта с националното финансиране, така и по отношение на европейските средства.