Подписан е договор за санирането на 7 блока в Дупница

Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев подписа официално договора със зам.министъра на МРРБ Деница Николова за санирането на 7 жилищни сгради в Дупница. Финансирането в размер на почти 2,5 млн. лева е по Оперативна програма „Региони в растеж“. Безвъзмездната финансова помощ е за въвеждане на енергоспестяващите мерки. Блоковете, които ще се санират са на ул. „Трети гвардейски полк“ 12 и 14, ул. „Велико Търново“ 1, ул. „Св. Иван Рилски“ 72, ул. „Иван Вазов“ 59, бл. 90 в жк. „Бистрица“ и бл. 4 в жк. „Развесена върба“. Общият брой на домакинствата в тези сгради е 174. До около 20-дни предстои да бъдат обявени процедурите по избор на изпълнители, които да извършат строително-монтажните дейности по блоковете.
От Обшина Дупница припомнят, че по Националната програма за енергийна ефективност, Общината е подготвила, обработила и входирала в банката, финансираща дейностите други 66 заявления, които обхващат над 85 сгради.
При първата кампания, която обхващаше жилищни сгради с минимум 36 апартамента, Община Дупница успя
да осигури финансиране за всички 24 сгради подали заявления.

Коментар