Пожарната в Гоце Делчев с препоръки за предстоящата жътвена кампания

С наближаване жътвата на есенниците и с цел предприемане на необходимите мерки за осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на кампанията свързана с прибирането, транспортирането, съхранението и складирането на зърно и груби фуражи, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Гоце Делчев обръща внимание на следното: Считано от настоящата Жътвена кампания – 2018 г. не се подават искания в пожарната в Гоце Делчев за допускане до участие в жътвената кампания на земеделска техника.

В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители, съгласно чл. 20, за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях. За необорудвана техника участваща в кампанията ще се предприемат административно наказателни мерки съгласно Закона за МВР. От пожарната напомнят за изричната забрана за паленето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и извън тях . При констатиране на нарушения ще се предприемат предвидените в Закона за МВР и Закона за опазване на земеделските земи, административно наказателни мерки – глоби в размер от 1500 до 6000 лв.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments