Пожарникари доброволци в Гърмен няма да плащат административни такси

Пожарникари доброволци в Гърмен няма да плащат административни такси.

Тази практика реши да въведе общински съвет Гърмен, за да сформира доброволчески отряд, който да реагира при кризисни ситуации в района.

Ставаш част от доброволното формирование за предотвратяване и овладяване на пожари и бедствия – не плащаш за административни услуги в общината. До момента едва петима са се записали, а трябва да са поне 20. За да реши проблема, общински съвет Гърмен прие решение, с което освобождава членовете на доброволческия отряд от заплащане на такси за административни услуги в общината. Те получават и още една привилегия – плащат за своите деца само 50% от таксата за ползване на детски ясли и градини на територията на общината. До момента доброволците са получавали само безплатни дрехи и обувки. Правела им се е и застраховка.

Кандидатите е необходимо да са навършили 18 години, да са клинично и психически здрави, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, да са способни да поемат отговорност, да имат умения за работа в екип. Нужно е да внесат заявление за членство в доброволчески отряд, свидетелство за съдимост, копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност. Изисква се още писмено съгласие от работодателя и декларация за съгласие за обработка на данни, актуална снимка, копие от лична карта, копие от документ за правоспособност за извършване на дейност със специална техника, ако има такъв, копие от свидетелство за правоуправление на МПС за съответната категория, ако има такъв.

Комплектът от документи за членство в доброволно формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Гърмен.