Полагане на пътна маркировка започнаха служителите от Община Дупница


Тази година Община Дупница прекрати наемането на външни фирми за тази дейност и закупи специализирана машина за полагане на пътна маркировка. В момента тече срокът за подаване на документи за работници на машината, като докато бъдат назначени такива, дейността ще се извършва от служители на “Строителния отдел”.
Маркировка бе направена първо в село Крайници, след което поетапно ще бъдат маркирани и другите села от общината. В Дупница полагането на пътна маркировка ще започне след като приключи рехабилитацията на улиците, която тече в момента.