Положителни резултати от проекта “Баба и внуче”

Една година след старта на проекта „Баба и внуче“ представители на холандската организация, която го финансира посетиха дом „Олга Стоянова“ в Дупница и отчетоха резултатите. Директорът на институцията Красимира Александрова сподели, че за тази една година работа, проекта е дал положителни резултати. Предстои втория етап на проекта, съгласно който ще бъдат назначени още две баби – едната сега, а втората в началото на следващата година, като вече се приемат документи. Ангажимента на бабите ще бъде за 4 часа на ден, а възнаграждението 250 лв.