ДупницаНачало

Поръчката за подмяна на уличното осветление отново е прекратена

Заради нарушения при обявяване на обществената поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи по въвеждане на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция за уличното осветление на населени места в Община Дупница процедурата е прекратена. Отново. Иначе имаше и избрана фирма изпълнител, а процедурата беше пред подписване на договор. Причина за прекратяване е жалба от фирма, която не участва в самата процедура и която обжалва част от условията, като една от точките, които се обжалват е, че липсва информация относно дейност извозване наземни маси (до депо или за обратен насип на определено от възложителя място). Липсата на тази информация и информация за отдалечеността, на мястото, поставя участниците в невъзможност да формират подходяща ценова оферта се посочва в документа.

Процедурата за подмяна на уличното осветление в шест от големите села в община Дупница веднъж вече беше прекратена, тъй като възложителят беше пропуснал при обявяването на процедурата да приложи част „Геодезия“ от инвестиционните проекти. След отстраняване на пропуските беше обявена отново. Сега ще трябва да се обяви нова процедура и отново да се изчакат всички законови срокове за подаване на оферти, отваряне на ценовите предложения, време за обжалване и сключване на договор. Това със сигурност ще забави изпълнението на дейностите. От началото на юли е протокола за избраната фирма изпълнител. Сега е началото на август и тепърва ще се обявява нова поръчка. Трябва да бъдат обхванати селата Бистрица, Джерман, Крайници, Самораново, Червен брег и Яхиново. След подмяната на старото улично осветление с ново ще подобри енергийната ефективност и ще намалят енергийните разходи. Средствата за това са изцяло норвежкия фонд. Прогнозната стойност заложена в последната поръчка беше е 1 095 211 без ДДС.

На представяне на проекта в края на юни беше обяснено, че крайният срок за завършване на дейностите е февруари 2024 г. В обществената поръчка беше записан срок за изпълнение до 180 дни.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments